جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +آموزش 4 ماهs قبلی در این خبر ترفند حذف پیام هایی که به اشتباه در تلگرام ارسال شده است آموزش داده می شو...


26 کلیک ها
23 Unique Clicks

http://l.sepid-dl.ir/gp46e

http://l.sepid-dl.ir/gp46e/qr

برترین کشور ها

    Referrers

    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

    http://www.20script.ir